Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni


Kierunek - PEDAGOGIKA

specjalności
studia I stopnia
studia II stopnia

I rok II rok III rok I rok
II rok


 pedagogika

 sem.2        

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

  sem.4  sem.6    

edukacja wieku dziecięcego 

        sem.4 

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

         

profilaktyka społeczna

      sem.2  sem.4 

społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

  sem.4  sem.6     
           

Terminy zajęć

terminy  terminy  terminy  terminy  terminy 

Kierunek - PEDAGOGIKA SPECJALNA
      
     
         studia I stopnia

  
   studia II stopnia

   
   I rok

   II rok   III rok    I rok    II rok
pedagogika specjalna   
   sem.2

    socjoterapia 
sem.2
 
           

Terminy zajęć

 terminy      terminy  

Kierunek - EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
      
     
     studia I stopnia

   studia II stopnia
   
   I rok

   II rok    III rok     I rok     II rok
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna     
  sem.2

     sem.2  
           

Terminy zajęć

 terminy      terminy  
 
Kierunek - KRYMINOLOGIA STOSOWANA


specjalności

studia I stopnia    studia II stopnia  
   I rok  II rok  III rok   I rok  
II rok

 
kryminologia

 sem.2      sem.2  

 technologia kryminalistyczna

   sem.4  sem.6    

kryminologia środowiskowa

   sem.4  sem.6    
 
Terminy zajęć

 terminy  terminy  terminy  terminy  

Kierunek - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
studia I stopnia  
   I rok  II rok  III rok  I rok  
II rok


edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

 sem.2    sem.6    
           

Terminy zajęć

 terminy    terminy       
Terminy zajęć   semestr zimowy 2018/2019