Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy


Kierunek - PEDAGOGIKA

specjalności
studia I stopnia
studia II stopnia

I rok II rok III rok I rok
II rok


 pedagogika

sem. 1     sem.1  

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

  sem. 3
sem. 5    

edukacja wieku dziecięcego 

        sem. 3

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

         

profilaktyka społeczna

        sem. 3

społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

   sem. 3  sem. 5    
           

Terminy zajęć

         

Kierunek - PEDAGOGIKA SPECJALNA
      
     
         studia I stopnia

  
   studia II stopnia

   
   I rok

   II rok   III rok    I rok    II rok
pedagogika specjalna   
   sem. 1

      sem. 1  
           

Terminy zajęć

         

Kierunek - EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
      
     
     studia I stopnia

   studia II stopnia
   
   I rok

   II rok    III rok     I rok     II rok
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna     
  sem. 1

       sem. 1  
           

Terminy zajęć

         
 
Kierunek - KRYMINOLOGIA STOSOWANA


specjalności

studia I stopnia    studia II stopnia  
   I rok  II rok  III rok   I rok  
II rok

 
kryminologia

 sem. 1      sem. 1  

 technologia kryminalistyczna

  sem. 3  sem. 5    

kryminologia środowiskowa

   sem. 3  sem. 5    
 
Terminy zajęć

         

Kierunek - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
studia I stopnia  
   I rok  II rok  III rok  I rok  
II rok


edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

 sem. 1    sem. 5    
           

Terminy zajęć

            
Terminy zajęć   semestr zimowy 2018/2019