STUDIA PODYPLOMOWE


Instytut Edukacji proponuje nowe studia podyplomowe
- Pedagogika z resocjalizacją
- Nauczanie plastyki


ROZKŁADY ZAJĘĆ
rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

 
 
PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
osoba prowadząca /
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć
semestr 1 semestr 2 semestr 3

ul. Żytnia 39, pok. 1.42, 1.43
tel. (25) 643-18-31 lub 33
  13.01.2019
20.01.2019


PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

osoba prowadząca /
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć
semestr 1 semestr 2 semestr 3
mgr Beata Chacińska
ul. Żytnia 39, pok. 1.43
tel. (25) 643-18-33
    

PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
 
osoba prowadząca /
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć
semestr 1 semestr 2 semestr 3
mgr Beata Chacińska
ul. Żytnia 39, pok. 1.43
tel. (25) 643-18-33
   


PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

osoba prowadząca/ 
przyjęcia interesantów
   rozkłady zajęć
mgr Beata Borkowska
ul. Żytnia 39, pok. 1.42
tel. (25) 643-18-31
 semestr 1  semestr 2  semestr 3

 


 
odbiór świadectw

pn - pt w godz. 8.00 - 15.00,
pok 1.42 

 PODYPLOMOWE STUDIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

osoba prowadząca/
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć
  mgr Beata Borkowska
ul. Żytnia 39, pok. 1.42
tel. (25) 643-18-31
semestr 1 semestr 2
19-20.01.2019
02-03.02.2019
 23-24.02.2019
09-10.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
25-26.05.2019


PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄosoba prowadząca /
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć
semestr 1 semestr 2
mgr Beata Chacińska
ul. Żytnia 39, pok. 1.43
tel. (25) 643-18-33
02-03.02.2019 09-10.03.2019 PODYPLOMOWE STUDIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

osoba prowadząca /
przyjęcia interesantów
rozkłady zajęć ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
1. Rys historyczny wychowania przedszkolnego w Polsce
2. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce
3. Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
4. Niektóre zaburzenia występujące u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Stymulowanie rozwoju dzieci w przedszkolu
6. Podstawowe formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym
7. Podstawy funkcjonowania przedszkola
8. Organizacja środowiska przedszkolnego
9. Współpraca przedszkola ze środowiskiem
rodzinnym i społecznym
10. Proces wychowania w przedszkolu
11. Treści programowe wychowania w przedszkolu
12. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
13. Nauczyciel wychowania przedszkolnego
14. Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej

sem. 1 sem. 2 semestr 3
mgr Beata Chacińska
ul. Żytnia 39, pok. 1.43
tel. (25) 643-18-33 


 


26-27.01.2019

02-03.02.2019