Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

ROZKŁADY ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH  I.  i II. stopnia
w roku akademickim 2018/2019 – semestr zimowy

Kierunek/
Specjalność
I rok II rok III rok I rok II stopnia
II rok II stopnia
Edukacja Przedszkolna
i Wczesnoszkolna
27-28.10.2018
10.11.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
01-02.12.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
19-20.01.2019
26-27.01.2019
02-03.02.2019
09-10.02.2019
16-17.02.2019
     
Pedagogika

27-28.10.2018
10.11.2018
17-18.11.2018
01-02.12.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
19-20.01.2019
26-27.01.2019
09-10.02.2019

Pedagogika
zs.
Edukacja Wczesnoszkolna
z Wychowaniem Przedszkolnym

22-23.09.2018
29-30.09.2018
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26-27.01.2019

22-23.09.2018
29-30.09.2018
12-14.10.2018
26-28.10.2018
16-18.11.2018
23-25.11.2018
07-09.12.2018
15-16.12.2018
11-13.01.2019
25-27.01.2019

Pedagogika
zs.
Społeczno Wychowawcza
z
Resocjalizacją

22-23.09.2018
29-30.09.2018
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26.01.2019

22-23.09.2018
30.09.2018
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26-27.01.2019

Pedagogika
zs.
Edukacja Wieku Dziecięcego

06-07.10.2018
20-21.10.2018
16-18.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
19-20.01.2019
27-28.01.2018
09-10.02.2019

Pedagogika
zs.
Profilaktyka Społeczna

 

 

06.10.2018 
20-21.10.2018
16-18.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
19-20.01.2019
26-27.01.2019

Pedagogika specjalna       27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
19-20.01.2019
26-27.01.2019
09-10.02.2019
 
Kryminologia
stosowana
27-28.10.2018
10.11.2018
17-18.11.2018
01-02.12.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
19-20.01.2019
26-27.01.2019

22-23.09.2018
29-30.09.2018
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
27-28.01.2019
22-23.09.2018
29-30.09.2018
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26-27.01.2019
   
Kryminologia