Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w semestrze ZIMOWYM r. ak. 2018/2019

Harmonogram zjazdów na kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w semestrze LETNIM r. ak. 2018/2019

ROZKŁADY ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH  I.  i II. stopnia
w roku akademickim 2018/2019 – semestr letni
Kierunek/
Specjalność
I rok II rok III rok I rok II stopnia
II rok II stopnia
Kierunek
Pedagogika

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

29-30.06.2019

Pedagogika
zs.
Edukacja Wczesnoszkolna
z Wychowaniem Przedszkolnym

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

Pedagogika
zs.
Społeczno Wychowawcza
z
Resocjalizacją

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

Pedagogika
zs.
Edukacja Wieku Dziecięcego

09-10.02.2019

02-03.03.2019

23-24.03.2019

06-07.04.2019

27-28.04.2019

18-19.05.2019

01-02.06.2019

Pedagogika
zs.
Profilaktyka Społeczna

 

 

26-27.01.2019

02-03.03.2019

23-24.03.2019

06-07.04.2019

27-28.04.2019

18-19.05.2019

01-02.06.2019

Kierunek
Pedagogika specjalna
     

Specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

02-03.03.2019
16-17.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
27-28.04.2019
18-19.05.2019
01-02.06.2019
15-16.06.2019Specjalność:

socjoterapia

02-03.03.2019
16-17.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
27-28.04.2019
18-19.05.2019
01-02.06.2019
15-16.06.2019
 
Kierunek 
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna

09-10.03.2019

23-24.03.2019

06-07.04.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

01-02.06.2019

15-16.06.2019

29-30.06.2019 
       
Kierunek
Kryminologia

stosowana

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019

16-17.02.2019

02-03.03.2019

16-17.03.2019

30-31.03.2019

13-14.04.2019

27-28.04.2019

11-12.05.2019

25-26.05.2019

08-09.06.2019

15-16.06.2019
Specjalność: kryminologia środowiskowa

16-17.02.2019
02-03.03.2019
16-17.03.2019
30-31.03.2019
13-14.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
25-26.05.2019
08.06.2019
15-16.06.2019

Specjalność: 
technologia kryminalistyczna


16-17.02.2019
02-03.03.2019
16-17.03.2019
30-31.03.2019
13-14.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
25-26.05.2019
08-09.06.2019
15-16.06.2019
   
Kryminologia