Ogłoszenia dla studentów

Uwaga !!!

Studenci 3 roku - studia niestacjonarne, Kryminologii Stosowanej,
Pedagogika zs. EWzWP i SWzR,
26.01.2019 r. o godz. 1615  w sali 1.9

spotkanie z dr N.Malcem, dr A.Grądzką-Tys,

dr B.Trębicką-Postrzygacz

w spr. zapisów na 2 przedmioty ogólnouczelniane.

Obecność obowiązkowa

Szanowni Państwo, Studenci II roku Pedagogiki zs EWD i PS - studia niestacjonarne 19.01.2019 r. o godz. 15.30 w sali 1.7 spotkanie z mgr A.Magrytą oraz dr J.Zienkiewicz

w spr. zapisów na 2 przedmioty ogólnouczelniane, które będą realizowane w 4 semestrze.

Obecność obowiązkowa