Struktura Instytutu Edukacji   <  wersja pdf

 

Dyrektor Instytutu                                                                                                       
prof. dr hab. Lesław Pytka
                                                                                                                           Sekretariat Instytutu          

Wicedyrektor                                                                           pracownicy administracyjni
dr Sabina Wieruszewska-Duraj                                                                     specjalista  mgr Beata Borkowska
                                                                                                                  starszy specjalista mgr Beata Chacińska                                     
Wicedyrektor        
dr Małgorzata Wiśniewska                                                                      

 


1. KATEDRA PODSTAW EDUKACJI

kierownik – dr hab. prof.UPH Sławomir Sobczak

Pracownia Filozofii Wychowania
kierownik – dr Bartłomiej Gaik
dr hab. prof. UPH Sławomir Sobczak

Pracownia Historii Edukacji
kierownik – dr Małgorzata Wiśniewska
prof. dr hab. Lech Wyszczelski- profesor emerytowany
dr Aneta Niewęgłowska

 

 


2. KATEDRA EDUKACJI SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ


kierownik –

Pracownia Pedagogiki Społecznej
kierownik – dr Renata Matysiuk
dr hab. prof. UPH Wojciech Sroczyński- profesor emerytowany
dr Alicja Antas-Jaszczuk
dr Agnieszka Roguska

Pracownia Edukacji Kulturowej
kierownik – dr Barbara Dobrowolska
prof. dr hab. Edward Jarmoch
dr Lucjan Rzeszutek

Pracownia Psychologii Społecznej
kierownik - dr Joanna Zienkiewicz
dr hab. prof. UPH Mirosław Dyrda
dr hab. prof. UPH Hanna Żuraw


3. KATEDRA EDUKACJI INKLUZYJNEJ


kierownik – dr hab. prof. UPH Tamara Zacharuk

Pracownia Profilaktyki Społecznej
kierownik – dr Beata Bocian-Waszkiewicz
prof. dr hab. Ryszard Bera

Pracownia Pedagogiki Integracyjnej
kierownik – dr hab. prof. UPH Leszek Ploch
dr Ewa Jówko
dr Beata Trębicka-Postrzygacz
mgr Beata Gulati

Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
kierownik - dr Katarzyna Marciniak-Paprocka
prof. dr hab. Lesław Pytka
dr hab. prof. UPH Tamara Zacharuk
dr Mariusz Dobijański


4. KATEDRA EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ

kierownik - dr hab. prof. UPH Anna Klim-Klimaszewska

Pracownia Dydaktyki
dr hab. prof. UPH Barbara Sitarska
dr hab. prof. UPH Urszula Tyluś
dr Beata Boczukowa
dr Ewa Jagiełło

Pracownia Wychowania Przedszkolnego
kierownik – dr hab. prof. UPH Anna Klim-Klimaszewska
dr Sabina Wieruszewska-Duraj
dr Agata Fijałkowska-Mroczek

Pracownia Edukacji Wczesnoszkolnej
kierownik - dr Aldona Grądzka-Tys
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek -profesor emerytowany
dr Małgorzata Myszka
mgr Barbara Grzegorczyk5. ZAKŁAD KRYMINOLOGII STOSOWANEJ

kierownik – dr Norbert Malec

Pracownia Kryminologii
kierownik – dr Jan Świerczewski
dr Norbert Malec

Pracownia Kryminalistyki
kierownik - dr Joanna Kufel-Orłowska
prof. dr hab. Brunon Hołyst


6. ZAKŁAD SZTUKI

kierownik – dr hab. sztuki, prof. UPH Tomasz Nowak

Pracownia Sztuk Wizualnych
kierownik - dr hab. sztuki, prof. UPH Mikołaj Bieluga
dr hab. sztuki prof. UPH Tomasz Nowak
dr Agnieszka Mazek

samodzielny technik - mgr Michał Gardziński

Pracownia Edukacji Artystycznej
kierownik - dr hab. prof. UPH Janina Florczykiewicz
dr Robert Szymani


Pracownia Muzyki
kierownik - dr hab. porf. UPH Michał Szulik
dr Grzegorz Kramarz
mgr Michał Hołownia
mgr Andrzej MagrytaSekretariat IE
mgr Beata Borkowska
mgr Beata Chacińska