baner edukacja artystyczna v3

W roku akademickim 2015/16 zostały otwarte stacjonarne studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

Oferta edukacyjna - studia licencjackie Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


OFERTA EDUKACYJNA od roku akademickiego 2018/2019. Szczegóły w zakładce > Oferta edukacyjna.


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
- charakterystyka specjalności

STUDIA I STOPNIA      (studia 3 - letnie, uzyskany tytuł: licencjat)

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dyscyplin sztuki piękne i sztuki projektowe, profil praktyczny.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW BEZ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO - TYLKO KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH

Realizowane są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Instytucie Edukacji. W trakcie studiów student zdobywa  elementarną wiedzę  z zakresu teorii i  historii sztuki. Poznaje teoretyczne podstawy sztuk plastycznych, nabywa praktycznych umiejętności warsztatowych potrzebnych do realizacji  i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Moduły fakultatywne pozwalają studentowi dokonać wyboru ścieżki zawodowego i artystycznego rozwoju zgodnej z jego indywidualnymi preferencjami.

Moduł fakultatywny A  Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznych technik plastycznych, umożliwia poznanie zasad tworzenia różnorodnych projektów edukacyjnych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach realizujących takie projekty.


Moduł fakultatywny B 
Wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu technik medialnych i projektowania graficznego, umożliwia poznanie zasad praktycznego ich zastosowania w ośrodkach promocyjnych i reklamowych, instytucjach kultury, agendach rządowych i samorządowych, mass-mediach, oficynach wydawniczych. Przygotowuje do pracy indywidualnej lub w zespołach tworzących i realizujących interdyscyplinarne projekty artystyczne i użytkowe.

Absolwent

Jest wykwalifikowanym plastykiem, znającym zasady tworzenia i realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych w dziedzinach plastycznych.

Posługuje się klasycznymi technikami warsztatowymi, oraz wykorzystuje intermedialne umiejętności łączenia technik warsztatowych z cyfrowymi technikami multimedialnymi.

Jest gotów do praktycznego wykorzystania umiejętności plastycznych w ośrodkach promocyjno-reklamowych działających przy instytucjach kultury i oficynach wydawniczo - poligraficznych.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych może podjąć pracę w strukturach promocyjno-reklamowych instytucji i firm, redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzeach, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki oraz kultury plastycznej i medialnej.


pytania
 dotyczące KIERUNKU prosimy kierować również pod adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały promocyjne:

Prezentacja (pdf) dotycząca naszego kierunku
Ulotka przedstawiająca nasz kierunek.

Zapraszamy również na nasz kanał na 
facebook
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  
https://www.facebook.com/EdukacjaartystycznaUPH/

 

oraz na Plastyka Siedlce  https://www.facebook.com/plastyka.uphsiedlce

 

Link do strony internetowej zakładu sztuki UPH w Siedlcach   http://www.sztuka.uph.edu.pl/