Instytut Edukacji zaprasza studentów , pracowników , uczniów szkół średnich oraz zainteresowane osoby na wykład w dniu 08.04.2019 r.(poniedziałek) do auli 0.8A  ul. Żytnia 39 na godzinę 11.00. Wykład " Poczucie własnej wartości w genezie zachowań agresywnych " wygłosi prof. Brunon Hołyst specjalista w dziedzinie kryminalistyki , kryminologii i wiktymologii.

Sekretariat
Instytutu Edukacji

Szanowni Państwo, w imieniu JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
prof. Tamary Zacharuk serdecznie zapraszamy na
VI Międzynarodowy K ongres Inkluzji Społecznej

Synergia i kompleksowość działań inkluzyjnych w polityce społecznej i edukacyjnej

który odbędzie się w dniach  16-17  maja 2019 r.,

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
Uroczyste otwarcie Kongresu, 16.05.2019 r godz. 11.00

Na Wydziale Humanistycznym, ul. Żytnia 39, Siedlce
przy ul. Popiełuszki 9
Zaproszenie tutaj
Formularz zgłoszenia tutaj
Informacje dla uczestników tutaj

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci
W ramach działalności Katedry Edukacji Inkluzyjnej

dr Ewa Jówko wraz z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego z filią w Siedlcach,
zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań edukacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.01.2019 (poniedziałek), o godzinie 8:00 w sali 1.11.

Tematyka spotkania:

  1. I. Rodzinne formy opieki zastępczej:
  2. a) Adopcja - przybliżenie procedur i zadań Wojewódzkiego Ośrodka

Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach:

Co to jest adopcja?

Rodzaje przysposobienia?

Jakie dziecko można przysposobić, kto może adoptować dziecko? Jakie są wzajemne prawa
i obowiązki przyspasabiającego i przysposobionego?

Jawność adopcji.

Postawy rodzicielskie a efekty wychowawcze - odrzuconego dziecka. Formy pomocy
i wsparcia dla rodzin zastępczych.

STUDENCI KIERUNKU PEDAGOGIKA

studia stacjonarne i niestacjonarne

rok II i III studiów I stopnia !!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU!

SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!

Chcesz podnieść swoje kompetencje?  Zdobyć nowe umiejętności np. gry na instrumencie? Poszerzyć kwalifikacje? Poznać różne miejsca pracy? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

Projekt: „Podniesienie kompetencji studentek/studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-K277/16-00Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej pt. „Przyszłość inkluzji społecznej - jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieja” organizowanej przez Katedrę Edukacji Inkluzyjnej Instytutu Edukacji, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w budynku Biblioteki Głównej UPH przy ul. Żytniej 39, 08-110 Siedlce
Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do ośrodków naukowych jak i innych osób zaangażowanych w działania przeciw wykluczeniu społecznemu.
Uroczyste otwarcie Kongresu 18.04.2018 r.,  godz. 11.00 aula 101 budynek Biblioteki Głównej, ul. Popiełuszki 9. Serdecznie Zapraszamy